Oudercommissie 
 
De oudercommissie van De Kresj bestaat uit een groep van enthousiaste ouders die zich inzetten voor de belangen van ouder en kind. Vanuit de wet op de kinderopvang heeft de oudercommissie het recht De Kresj te adviseren over de volgende onderwerpen:
  1. Pedagogisch beleidsplan
  2. Voedingsaangelegenheden
  3. Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
  4. Openingstijden
  5. Klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
  6. Prijs van de kinderopvang
  7. Kwaliteitsbeleid met betrekking tot: aantal kinderen per pedagogisch medewerker, groepsgrootte, opleidingseisen beroepskrachten in opleiding.