Pakketten & Services

Bij De Kresj is het mogelijk om flexibele opvang af te nemen. U geeft minimaal een maand van te voren uw rooster door en wij plannen de opvang in. Dit is mogelijk zolang de groepsgrootte dit toelaat. Het is ook mogelijk om verschillende pakketten af te nemen om de opvang zoveel mogelijk op de afname af te stemmen. Hieronder de mogelijkheden: 

Opvang pakket Kinderdagverblijf

Bij deze pakketten is het de bedoeling dat de kinderen tussen deze tijden worden gebracht en gehaald!: Stel zelf jullie pakketten samen voor opvang vanaf 4 uur op een dag!

      Opvang pakket Buitenschoolse opvang

Op schooldagen vangen we de kinderen op tussen 14:30 - 19:00. In de vakanties wordt standaard de hele dag afgenomen, hier zijn geen aparte pakketten voor. Het uurtarief voor de buitenschoolse opvang kan zo laag blijven omdat we dit berekenen over een gemiddelde van het hele jaar. 

    Vakantiepakketten

Tevens willen we de mogelijkheid blijven bieden om een pakket af te nemen van 49 weken per jaar in plaats van de gebruikelijke 52 weken per jaar. Hierbij worden de drie weken, altijd de tweede-derde-vierde week van de vastgestelde zomervakanties, in mindering gebracht. Het is mogelijk om alleen opvang af te nemen op schooldagen maar ook alleen in de vakanties. Informeer naar de mogelijkheden!

      Services De Kresj 

  • Opvang op studiedagen van scholen. We horen graag een maand van te voren of ouders extra opvang nodig hebben.  
  • Kresj-Kapper elke 6 weken voor het vaste bedrag van €10 per kind (contant te voldoen aan de kapster)
  • De mogelijkheid om kinderen van het kinderdagverblijf op maandag, dinsdag en donderdag vanaf 7:00 te brengen, zonder extra kosten.
  • De service "ruilen” van dagen kan binnen een maand worden gebruikt. Dit moet wel vóóraf worden gecommuniceerd. Dagen van vakantie en ziekte kunnen niet worden geruild!
  • De Kresj gaat door met het werken met het VVE programma (meer en beter aanbod afgestemd op de leeftijd en ontwikkelingsgebieden)
  • Elke ouder wederom als compensatie voor de vakanties, studiedagen en ziektedagen, gratis extra dagen aanbieden. Bijvoorbeeld: een kindje komt drie keer in de week, dan heb je recht op drie gratis extra dagen in het jaar. Komt een kindje één keer in de week, dan 1 extra gratis dag op jaarbasis. Deze dag is te gebruiken mits er ruimte is op de groep, de dagen zijn voor dat jaar, worden niet meegenomen naar een volgend jaar.  Stel dat jullie De Kresj voor 30 juni verlaten, of dat jullie na 1 juli op De Kresj komen, dan worden deze dagen/uren gehalveerd. Let op: Het is vaak niet mogelijk om deze dagen op het laatste moment in te zetten dus plan ze ruim op tijd in!
  • Ook blijft het mogelijk om kinderen te brengen/halen naar sportclubjes binnen Wijk bij Duurstede onder opvangtijd. Dit geldt voor de buitenschoolse opvang en hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
  • In 2017 zal De Kresj op één dag gesloten zijn in verband met een studiedag voor het personeel. De studiedag is gepland op maandag 2 oktober 2017.
  • Het opzegtermijn blijft 1 maand!