Pakketten & Services

Bij De Kresj is het mogelijk om flexibele opvang af te nemen. U geeft minimaal een maand van te voren uw rooster door en wij plannen de opvang in. Dit is mogelijk zolang de groepsgrootte dit toelaat. Het is ook mogelijk om verschillende pakketten af te nemen om de opvang zoveel mogelijk op de afname af te stemmen. Hieronder de mogelijkheden: 

Opvang pakket Kinderdagverblijf

Bij deze pakketten is het de bedoeling dat de kinderen tussen deze tijden worden gebracht en gehaald!: Stel zelf jullie pakketten samen voor opvang vanaf 4 uur op een dag!

      Opvang pakket Buitenschoolse opvang

Op schooldagen vangen we de kinderen op tussen 14:30 - 19:00. In de vakanties wordt standaard de hele dag afgenomen, hier zijn geen aparte pakketten voor. Het uurtarief voor de buitenschoolse opvang kan zo laag blijven omdat we dit berekenen over een gemiddelde van het hele jaar. 

    Vakantiepakketten

Tevens willen we de mogelijkheid blijven bieden om een pakket af te nemen van 49 weken per jaar in plaats van de gebruikelijke 52 weken per jaar. Hierbij worden de drie weken, altijd de tweede-derde-vierde week van de vastgestelde zomervakanties, in mindering gebracht. Het is mogelijk om alleen opvang af te nemen op schooldagen maar ook alleen in de vakanties. Informeer naar de mogelijkheden!

      Services De Kresj 

  • Buiten al het aanbod en services die we al hanteren, zullen we vanaf 2018 ook de volgende activiteiten verzorgen: 
  •  
    Warm eten bij de dreumesen en baby's
  • Gegarandeerd opvang op studiedagen/marge dagen van jullie kind, ongeacht het aantal kinderen. Dit moet wel minimaal 14 dagen van te voren worden aangevraagd via Niokids door de ouders
  • In 2018 zal De Kresj op één dag gesloten zijn in verband met een studiedag voor het personeel. De studiedag is gepland op dinsdag 2 oktober 2018
  • Dieetvoeding (allergieėn) zal, zoveel als mogelijk, vanuit De Kresj verzorgd worden
  • Sport/muziek/cultuur aanbod uitbreiden voor het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang
  • Het opzegtermijn blijft een maand voor het opzeggen van een dag/dagdeel of de gehele opvang maar altijd vanaf de eerste van de maand