Tarieven kinderopvang 2018
 
Hierbij een overzicht van de tarieven van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Sinds 1 januari 2018 bestaan er geen peuterspeelzalen meer in Nederland. Dit is vanaf heden peuteropvang geworden. Voor de peuteropvang hanteren we hetzelfde uurtarief als bij het kinderdagverblijf, vraag ons naar de mogelijkheden. Voor een duidelijk beeld, is het altijd mogelijk een offerte aan te vragen zodat jullie precies weten wat de opvang voor jullie gaat kosten.
 
De Belastingdienst geeft in de meeste gevallen een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten. Of jullie hiervoor in aanmerking komen en wat dit voor jullie gaat betekenen, is te berekenen op de volgende site: Toeslagen Belastingdienst
 
Kinderdagverblijf
Het uurtarief voor het kinderdagverblijf voor ouders met het volledige pakket (Kdv Totaal: van 7.30-18.30 en alle vakanties), zal per 1 januari 2018 naar €7,14 verhoogd worden. Voor de contracten met aangepaste contracttijden (Kdv Flex), dus ook de halve dagen!, zonder vakanties of 3 vakantieweken, wordt het uurtarief vanaf 1 januari 2018 €7,20. Er zijn al pakketten mogelijk vanaf minimaal vier uur op een dag, vraag naar de mogelijkheden! 


Buitenschoolse opvang
Het uurtarief voor de buitenschoolse opvang voor ouders met het volledige pakket (opvang na schooldagen en in alle vakanties -> Bso Totaal) en de voorschoolse opvang zal per 1 januari verhoogd worden naar €6,88. Alle andere pakketten (Bso Flex), krijgen vanaf 1 januari 2018 een uurtarief van €6,93.


Peuterspeelzaal
Zoals eerder vermeld, een peuterspeelzaal heet vanaf 1 januari 2018 ook een kinderdagverblijf. Ouders moeten op dezelfde manier de kinderopvangtoeslag aanvragen. Mocht je niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, neem dan contact met ons op. Peuterspeelzaal Kresj & Kids zal vanaf 1 januari: "Kinderdagverblijf Kresj & Kids" heten en zal op de ochtenden aan de Zandweg dezelfde invulling aan de kinderopvang geven zoals jullie van ons gewend zijn. 

Nieuwe services De Kresj
Buiten al het aanbod en services die we al hanteren, zullen we vanaf 2018 ook de volgende activiteiten verzorgen: 
* De Kresj start een pilot warm eten bij de dreumesen en baby's
* Gegarandeerd opvang op studiedagen/marge dagen van jullie kind, ongeacht het aantal kinderen. Dit moet wel minimaal 14 dagen van te voren worden aangevraagd via Niokids door de ouders
* In 2018 zal De Kresj op één dag gesloten zijn in verband met een studiedag voor het personeel. De studiedag is gepland op dinsdag 2 oktober 2018
* Dieetvoeding (allergieėn) zal, zoveel als mogelijk, vanuit De Kresj verzorgd worden
* Sport/muziek/cultuur aanbod uitbreiden voor het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang
*Het opzegtermijn blijft een maand voor het opzeggen van een dag/dagdeel of de gehele opvang maar altijd vanaf de eerste van de maand 


De Kresj vraagt haar klanten de betalingen via automatische incasso te voldoen. Wij schrijven dan maandelijks het factuurbedrag af. Als we twee maanden achtereen het maandbedrag niet hebben kunnen incasseren, dan wordt het contract tussen klant en De Kresj onmiddellijk ontbonden.