Tarieven kinderopvang 2017
 
Hierbij een overzicht van de tarieven van het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Voor een duidelijk beeld, is het altijd mogelijk een offerte aan te vragen zodat jullie precies weten wat de opvang voor jullie gaat kosten.
 
De Belastingdienst geeft in de meeste gevallen een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten. Of jullie hiervoor in aanmerking komen en wat dit voor jullie gaat betekenen, is te berekenen op de volgende site: Toeslagen Belastingdienst
 
Peuterspeelzaal 2017
De kosten voor de peuterspeelzaal zijn €46,49 per ochtend, per maand. (berekend over 12 maanden)

Hierbij zit alles inbegrepen: alle activiteiten, voeding, luiers, fruit en drinken. Let wel: peuterspeelzalen zijn alleen geopend in schoolweken, in alle vakanties zijn we gesloten. 

1 ochtend per week  €46,49 per maand
2 ochtenden per week €92,98 per maand
3 ochtenden per week €139,47 per maand


Kinderdagverblijf 2017
Het uurtarief voor het kinderdagverblijf voor ouders met het volledige pakket (van 7.30-18.30, halve dagen en alle vakanties), zal per 1 januari 2017 €6,95 worden. Voor de contracten met aangepaste contracttijden en zonder vakanties of 3 vakantieweken, wordt het uurtarief vanaf 1 januari €7,01. De contracten zonder vakanties, dus betreffende de 40 schoolweken, krijgen een uurtarief van €7,80.

Buitenschoolse opvang 2017
Het uurtarief voor de buitenschoolse opvang voor ouders met het volledige pakket (opvang na schooldagen en in alle vakanties) en de voorschoolse opvang zal per 1 januari verhoogt worden naar €6,70. Alle andere pakketten, krijgen vanaf 1 januari een uurtarief van €6,75.

Hieronder de verschillende pakketten die afgenomen kunnen worden bij De Kresj. Wat betekent dit voor jullie?  Laat vrijblijvend een offerte maken! 

 

De Kresj vraagt haar klanten de betalingen via automatische incasso te voldoen. Wij schrijven dan maandelijks het factuurbedrag af. Als we drie maanden achtereen het maandbedrag niet hebben kunnen incasseren, dan wordt het contract tussen klant en De Kresj onmiddellijk ontbonden.