Kinderopvang, een lastige keuze.... Waar moet u op letten?
 
U heeft opvang nodig, maar wat is belangrijk of niet. Buiten dat het zeker ook een gevoelskwestie is, zetten we enkele punten op een rijtje. Maak altijd een afspraak voor een rondleiding om de locaties te bekijken en sfeer te proeven. 

Onderweg naar de locatie...
 • Hoe is de ligging? Hoeveel tijd kost het u om straks uw kind te brengen en te halen?
 • Is er genoeg parkeergelegenheid? of ruimte om uw fiets, maxi-cosi of wandelwagen te plaatsen
 • Waar stopt de bus? Is het mogelijk om vanuit de opvang op de bus te stappen?
 • Vervoer vanuit school? Hoe worden de kinderen vanuit school opgehaald? Moeten ze niet te lang wachten op school voordat ze naar de opvang komen?
 Als u binnen komt... 
 • Wat is uw eerste indruk? Wat valt u op? Hoe is de sfeer, hoe voelt het? Hoe is de ontvangst?
 • Wat vindt u van de pedagogisch medewerkers? Hoe gaan ze met de kinderen om? Heerst er een gezellige sfeer op de groep? Zijn er vaste gezichten op de groep? Hoe is het verloop van personeel binnen de organisatie?
 • Hoe zien de groepsruimten eruit? Is er een rustige en veilige plek voor baby's? Is er voldoende speelgoed en uitdaging voor de oudere kinderen?
 • Hoe groot zijn de groepen? Hoeveel kinderen zitten er maximaal op de groep met twee pedagogisch medewerkers? En zijn het groepen met kinderen in dezelfde leeftijd of gemengde groepen?
 • Wat vindt u van de tuin/buitenspeelplaats? Is er een fijne buiten ruimte waar de kinderen kunnen spelen? Gaan de kinderen geregeld naar buiten? Is er genoeg te spelen en te ontdekken? Ziet het er veilig uit?
 
Wat is er te doen?
 • Hoe ziet een dag bij de opvang eruit? Is er een vast dagritme? Als uw kind een ander ritme heeft, hoe gaan de pedagogisch medewerkers daarmee om?
 • Als je kind voor het eerst komt, hoe verloopt dat dan? Hoe gaat een wenperiode?
 • Op welke manier wordt de ontwikkeling van uw kind gestimuleerd? Denk aan creativiteit, motoriek en taalontwikkeling. 
 • Welke activiteiten worden er gedaan? Worden er uitstapjes gemaakt? Worden er clinics of workshops gehouden? Wat wordt er aan sport en muziek gedaan?
 • En hoe zit het met eten en drinken? Wat eten de kinderen? Zijn er warme maaltijden? Hoe gaat de opvang om met allergieŽn?
Hoe verloopt de communicatie?
 • Als u uw kind brengt en haalt, hoe gaat dan de overdracht? Bedenk van tevoren hoe u het zou willen.
 • Is er een nieuwsbrief? Wat staat er in de nieuwsbrief? Zijn er andere vormen van communicatie zoals Klasbord of Facebook?
 • Zijn er oudergesprekken die gaan over de ontwikkeling van uw kind? Hoe vaak vinden deze gesprekken plaats en wat zou u willen bespreken?
 • Wat is de rol van de oudercommissie? Welke taken heeft de oudercommissie en wat kunt u van deze commissie verwachten?
En dan nog wat praktische zaken...
 •  Is er een wachtlijst of kunt u uw kind meteen terecht?
 • Sluiten de openingstijden aan bij uw werkritme? Hoe gaat het als u in de file staat en uw kind niet op tijd kunt ophalen? Is er ook flexibele opvang mogelijk? Kunt u dagen ruilen?
 • Wat zijn de kosten voor de kinderopvang? En hoe zit het met de kinderopvangtoeslag vanuit de Belastingdienst? Is de prijs inclusief luiers en voeding?